هتل ها و رستوران ها

تصاویر کوتاهی از بخش هایی از کاخ زیبا گلستان این یادگار دوران قاجار مشاهده میکنیم ، همچنین امیدوایم از موسیقی لذت ببرید instagram : lookpersian