استان ها

دو دهه است که پروژه راه‌اندازه رصدخانه ملی ایران آغاز شده ،این رصدخانه، با آینه‌ای به قطر 3.4 متر در نوک قله 3600متری گرگش در حوالی کاشان در بالاترین سطح علمی و تکنولوژیکی در حال تکمیل است.