استان ها

نماهنگ تصاویر از تشییع تا اربعین شهدای گمنام شهر ترکالکی ، شهریور ۱۳۹۵ کاری از گروه روایت حماسه و ایثار شهر ترکالکی این کلیپ در مراسم چهلم (اربعین) شهدای گمنام پخش شد ...