استان ها

بسته های معیشتی ستاد اجرایی فرمان امام و مجمع خیرین فریدنی های مقیم اصفهان با حضور سردار فدا (فرمانده سپاه صاحب زمان (عج) استان اصفهان ) ، فرماندار شهرستان فریدونشهر و جمعی از مسئولین به صورت رسمی شروع به توزیع در شهرستان گردید . این بسته های معیشتی که شامل 1000 سبد ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و 500 سبد از مجمع خیرین فریدنی های مقیم اصفهان تهیه شده بود با همت قرارگاه مردمی مکتب سلیمانی ها و همکاری مراکز نیکوکاری شهرستان ، گروه های جهادی و مردمی در سطح شهرستان فریدونشهر توزیع گردید . در همین راستا بسیج ساز