استان ها

روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۹۹ پل معروف سگزآباد واقع در منطقه بویین زهرا در استان قزوین در اثر جاری شدن سیل تخریب شد.