استان ها

قلعه خواجه از شهرهای لر نشین استان خوزستان است. این شهر در شهرستان اندیکا قرار گرفته است و مرکز این شهرستان است.