استان ها

خداآفرین به روز : بارش شدید باران همراه با تگرگ و وزش باد شدید مردم شهرستان خداآفرین را غافلگیر کرد . www.khodafarinberooz.ir