استان ها

در این ویدیو نماز جماعت دوستان به امامت حاجی اقا ارام در تنگه حاجی اباد جویم مشاهده می شود.کرامت اله تقوی-محمد صادق رضایی- هادی رضایی-بیزن باسبوس و حمید رضا کارگر در نماز جماعت حضور دارند.این نماز در روز 31 خرداد 1375 خورشیدی پس از کوهنوردی و پیش از صرف ناهار گرفته شده است.