استان ها

در بیان حماسه تنگ کورک ٬ روایات بسیاری از فرماندهان ارتش و سپاه همچون شهید صیاد شیرازی٬ شهید محمود شهبازی٬ شهید محمد بروجردی و سردارانی همچون محسن رضایی٬ رحیم صفوی٬ حسین همدانی نقل قول شده است که بر ارزش این کتاب افزوده است. از جمله از جاویدالاثر عزیز حاج احمد متوسلیان درباره این عملیات نقل کرده است: این بچه‌هایی که در تنگ کورک جنگیدند مثل یاران اباعبدا...الحسین(ع) در کربلا در محاصره کامل بودند و خوب جنگیدند و حماسه آفریدند. شرح کامل عملیات و مصاحبه با سرلشکر شهید حاج حسین همدانی.