استان ها

مهندسان مشاور هشت، در قالب دو دپارتمان "معماری"و "استودیو(گرافیک)" به فعالیت خود ادامه می دهد، این ویدئو به معرفی هتل نشتارود میپردازد . "Hasht Consulting Engineers" is currently operating in two departments: : + Hasht Architects + Hasht Studio . www.Hashtco.com Email:Info@Hashtco.com Instagram.com/hashtco Tell:+98-2188911241-+98-2188890879 آدرس:تهران-خیابان ولیعصر(عج)-ابتدای مطهری-قبل از لارستان-شماره448-طبقه3-واحد7