استان ها

آتش سوزی گسترده کشتزارهای «دهستان حومه» حوالی روستای کله جوب از توابع بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب را فرا گرفت