معرفی و اطلاعات کامل شهر دمق

1.5K

دمق

دمق دارای کاربردهای زیر است. دمق (شهر) : نام شهری در استان همدان دمق : [دَ ] باد و برف، دزدیدن چیزی، داخل کردن چیزی در چیزی، شک...

معرفی شهر دمق

دمق

دمق دارای کاربردهای زیر است.

  • دمق (شهر) : نام شهری در استان همدان
  • دمق : [دَ ] باد و برف، دزدیدن چیزی، داخل کردن چیزی در چیزی، شکستن دندان

منبع

فرهنگ لغت دهخدا

خاطرات شما از سفر به دمق نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.