معرفی و اطلاعات کامل شهر کنگ

479

کنگ

این‌ها دو واژه با دو تلفظ برای دو منطقهٔ جغرافیایی گوناگون هستند: سرزمین باستانی کَنگ بندر کُنگ کنگ (روستا)، روستایی از توابع ...

معرفی شهر کنگ

کنگ

این‌ها دو واژه با دو تلفظ برای دو منطقهٔ جغرافیایی گوناگون هستند:

  • سرزمین باستانی کَنگ
  • بندر کُنگ
  • کنگ (روستا)، روستایی از توابع بخش طرقبه شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی

خاطرات شما از سفر به کنگ نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.