چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

فیلمی از عزاداری سال 1375 شهر بیدروبه از توابع اندیمشک این ویدیو رو برای همایش تقدیر از هیات مذهبی شهر بیدروبه تهیه کرده بودم که بوسیله پروژکشن نمایش داده شد و در اینجا هم قرار میدم برای دوستانی که می خواهند به یاد سالهای دور بیدروبه بیافتند.