پخش مسابقه معارفی «ایمانشهر» از شبکه قرآن سیما

پخش مسابقه معارفی «ایمانشهر» از شبکه قرآن سیما