پاسارگاد دماوند مسجد لاله واژگون ایران از فضا
چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

هرمز(استان هرمزگان)

هرمز، صورت فارسی میانه و باستان این واژه، اورمَزد و اُهرمَزد با فتح میم است. تلفظ آن با ضم میم، غلط مصطلح شده در افواه غیرمتخصصان و در دهه های اخیر است. شایسته است این نام، دست کم در اشاره به مدلول های باستانی یا تخصصی اش از جمله در اشاره به پادشاهان ساسانی یا خداوند یکتا در ایران باستان، با تلفظ درست یعنی با فتح میم (hormazd/ hormaz) به کار رود. این واژه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • بخش هرمز
 • مشتری (سیاره) نام سیاره‌ای در منظومه شمسی
 • تنگه هرمز نام یک تنگه دریایی بین خلیج فارس و دریای عمان
 • جزیره هرمز نام جزیره‌ای در خلیج فارس
 • هرمز (شهر) نام شهری در استان هرمزگان
 • هرمز یکم نام پادشاهی از سلسله ساسانیان
 • هرمز دوم نام پادشاهی از سلسله ساسانیان
 • هرمز سوم نام پادشاهی از سلسله ساسانیان
 • هرمز چهارم نام پادشاهی از سلسله ساسانیان
 • هرمز ششم نام پادشاهی از سلسله ساسانیان
 • ونداد هرمز نام امیری از امرای طبرستان

Template Design:Dima Group