پاسارگاد دماوند مسجد لاله واژگون ایران از فضا
چهارگوشه - معرفی استان ها و شهر های ایران و جاذبه های توریستی

خضرآباد(استان یزد)

خضرآباد می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد.

  • خضرآباد (اشکذر) شهری است در شهرستان اشکذر در استان یزد ایران.
  • خضرآباد (کاشمر) روستایی در شهرستان کاشمر استان استان خراسان رضوی ایران.
  • خضرآباد (نیشابور) روستایی در شهرستان نیشابور استان استان خراسان رضوی ایران.
  • خضرآباد (سراب) روستایی در شهرستان سراب استان ستان آذربایجان شرقی ایران.
  • خضرآباد (ترکمان) روستایی در شهرستان ارومیه در استان ستان آذربایجان غربی ایران.
  • خضرآباد (تنکابن) روستایی در شهرستان تنکابن استان استان مازندران ایران.
  • بخش خضرآباد یکی از بخش‌های شهرستان صدوق در استان یزد ایران.
  • خضرآباد (عنبرآباد) روستایی در شهرستان عنبرآباد در استان کرمان ایران.

Template Design:Dima Group