آب و هوا


۱۱
تبریز
نم نسبی %۷۱
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۱° c

۱۲
اردبیل
نم نسبی %۶۳
۴۲ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۲° c

۱۱
ارومیه
نم نسبی %۷۲
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۱° c

۲۰
رشت
نم نسبی %۷۳
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۲۰° c

۱۸
بجنورد
نم نسبی %۲۷
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۸° c

۹
زنجان
نم نسبی %۷۵
۳ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۹° c

۱۲
قزوین
نم نسبی %۶۸
۳ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۲° c

۱۸
گرگان
نم نسبی %۷۵
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۸° c

۱۸
مشهد
نم نسبی %۴۸
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد شمال شرقی
۱۸° c

۱۴
سنندج
نم نسبی %۴۶
۲۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۴° c

۱۳
کرج
نم نسبی %۶۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۳° c

۱۷
تهران
نم نسبی %۳۹
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۱۷
سمنان
نم نسبی %۴۸
۳ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۷° c

۱۹
ساری
نم نسبی %۶۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۹° c

۱۶
کرمانشاه
نم نسبی %۴۱
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۶° c

۱۴
همدان
نم نسبی %۴۴
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد غربی
۱۴° c

۱۶
اراک
نم نسبی %۴۸
۲۴ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۶° c

۱۶
قم(شکوهیه)
نم نسبی %۶۵
۳ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۶° c

۱۵
ایلام
نم نسبی %۵۲
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۵° c

۲۰
خرم آباد
نم نسبی %۴۶
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۰° c

۱۲
شهر کرد
نم نسبی %۵۶
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۱۲° c

۱۴
اصفهان
نم نسبی %۴۹
۷ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۱۴° c

۱۸
بیرجند
نم نسبی %۲۶
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۱۸° c

۲۵
اهواز
نم نسبی %۵۰
۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۵° c

۲۱
یزد
نم نسبی %۲۶
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۱° c

۱۳
یاسوج
نم نسبی %۶۴
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۳° c

۱۸
کرمان
نم نسبی %۳۴
۱۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب غربی
۱۸° c

۲۶
جزیره خارک
نم نسبی %۵۱
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۶° c

۱۷
شیراز
نم نسبی %۴۸
سرعت باد آرام
- جهت باد
۱۷° c

۲۳
زاهدان
نم نسبی %۲۵
۱۸ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۳° c

۲۸
بندر عباس
نم نسبی %۴۴
۱۱ km/h سرعت باد
جهت باد شمال غربی
۲۸° c

۲۸
جزیره قشم
نم نسبی %۷۷
سرعت باد آرام
- جهت باد
۲۸° c

۲۸
جزیره کیش
نم نسبی %۴۷
۱۴ km/h سرعت باد
جهت باد شرقی
۲۸° c

۲۶
جزیره ابوموسی
نم نسبی %۶۷
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوبی
۲۶° c

۲۹
بوشهر
نم نسبی %۲۷
۱۰ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۹° c

۲۷
بوشهر
نم نسبی %۵۰
۷ km/h سرعت باد
جهت باد جنوب شرقی
۲۷° c
آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱۱:۰۰
راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا