علی‌آباد

علی‌آباد

582

علی‌آباد

علی‌آباد نام مکان‌های زیر است: علی‌آباد کتول شهری در استان گلستان علی‌آباد (بلوچستان) شهری در استان سیستان و بلوچستان ش...

معرفی شهر علی‌آباد

علی‌آباد نام مکان‌های زیر است:

  • علی‌آباد کتول شهری در استان گلستان
  • علی‌آباد (بلوچستان) شهری در استان سیستان و بلوچستان
  • شهرستان علی‌آباد از شهرستانهای استان گلستان
  • ولسوالی علی‌آباد، یکی از ولسوالیهای ولایت قندوز در افغانستان

دهستان‌ها

دهستان علی‌آباد (ابهام‌زدایی)، نام چندین دهستان

روستاها

خاطرات شما از سفر به علی‌آباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.