بافت

بافت

662

بافت

بافت می‌تواند اشاره به مفهوم‌های زیر باشد: بافت (شهر): نام یکی از شهرهای ایران در استان کرمان است. شهرستان بافت: نام یکی از شهرس...

معرفی شهر بافت

بافت می‌تواند اشاره به مفهوم‌های زیر باشد:

  • بافت (شهر): نام یکی از شهرهای ایران در استان کرمان است.
  • شهرستان بافت: نام یکی از شهرستان‌های مهم استان کرمان است.
  • بافت (زیست‌شناسی): به مجموعه‌ای از سلول‌ها گفته می‌شود.
  • بافت (موسیقی)
  • بافت (هنر)
  • بافت (زبان‌شناسی)
  • بافت (مواد)
  • بافت (هنرهای تجسمی)

خاطرات شما از سفر به بافت نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.